top of page

המרכז ללימודי יפן הינו מרכז דינמי המשלב אמצעי המחשה וטכנולוגיות חדשניות בלימודי השפה היפנית. החשיבה העומדת בבסיס אסטרטגיה זו היא ראייה מקיפה של יכולות תלמידים והאופן השונה שבו הם זוכרים דברים.

לתלמידים ישנם 'מפתחות זיכרון' שונים. יש שזוכרים לפי צלילים, צבעים או צורות. השימוש בטכנולוגיות ומצגות שונות נועד לאפשר לתלמידים מגוון אפשרויות לימוד באופן אשר מסייע בתהליך הזיכרון. באופן זה התלמיד יכול לבחור איזה אמצעי מתאים לו יותר, ולהתאים באופן אישי את קצב הלימוד.

טכנולוגיה

יפנית, היא שפה שיש בה מארג של שפה ותרבות. יפנים אינם נוהגים להרים את קולם או לדבר עם ידיים כחלק מהבעה של רגש. אין הדבר אומר שיפנים אינם מבטאים רגש, הם עושים זאת בבחירת מילים מאוד רגישה. המרכז ללימודי יפן מציע לימודי יפנית המשלבים לימודי תרבות כחלק מלימוד השפה.

 

התלמידים לומדים יפנית באופן חוויתי ולומדים להכיר את תרבות יפן לעומקה. כחלק מחשיבה זו המבואות לכתיבה ודיבור נבנו תוך התייחסות לאלמנטים תרבותיים המשפיעים על השפה והתקשורת ביפן. באופן זה מתאפשר בסיס טוב ועשיר ללמידה לאורך זמן.

מיומנות שפה

הקשר בין המורה לתלמיד הוא חלק חשוב מהלמידה. המרכז ללימודי יפן שם דגש מרכזי על תקשורת בינאישית עם המורה ובין התלמידים. קבוצות לימוד רבות יוצרות קשר כייפי וחברי בין החברים, נפגשים באירועי אנימה ברחבי הארץ ויוצרים ביחד פרויקטים אומנותיים. קשר מיוחד זה מקבל ביטוי בכנסים כיפים שהמרכז עורך, בהשתתפות בפעילויות כיף שהמרכז מקיים מדיי פעם.

אצלנו מאמינים שכל תלמיד הוא בעל פוטנציאל לגדילה והתפתחות. יחס אישי מכבד, תומך ומעודד מביא תלמידים רבים ללמידה טובה יותר ולהתפתחות אישית וצמיחה.

יחס אישי

התפיסה החינוכית של המרכז ללימודי יפן היא חינוך יצרתי, התאמה לתלמידים ולקצב למידתם. המרכז ללימודי יפן הוקם מתוך רגש אהבה למחקר ואהבה ליפן. מתוך חוויה זו תוכנית הלימוד התגבשה ומיושמת. חווית התלמיד, ההנאה מתהליך הלמידה הם דגש מרכזי בפיתוח ויישום האסטרטגיות השונות.  

 

שנים רבות של לימודים ומגורים ביפן יצרו בסיס רחב של ידע וניסיון. בנוסף, מחקר אקדמי אקטיבי ביפן מאפשר לשלב תכנים עדכניים ומרתקים. תלמידים מקבלים חוויה חינוכית חדשה המחדירה בהם אהבת מחקר ולימוד.

ידע, ניסיון ויצירתיות

מדליק, דברו איתי...

תודה וניצור קשר מיד

bottom of page